ห้องข่าว

23 พฤศจิกายน 2563

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 30 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน KPNPF

อ่านต่อ
20 พฤศจิกายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563.

อ่านต่อ
12 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

อ่านต่อ
12 พฤศจิกายน 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
09 พฤศจิกายน 2563

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564

อ่านต่อ
06 พฤศจิกายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

อ่านต่อ
23 กันยายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
11 กันยายน 2563

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน KPNPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
27 สิงหาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2563

อ่านต่อ
20 สิงหาคม 2563

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 29 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน KPNPF

อ่านต่อ
14 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

อ่านต่อ
14 สิงหาคม 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
31 กรกฎาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ
25 มิถุนายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาษคม 2563

อ่านต่อ