ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 29 ตุลาคม 2562 ถึง 24 มกราคม 2563

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 ธันวาคม 2562 ถึง 10 มกราคม 2563)
8.30 8.40 8.00 8.15 201,600 1,637,980
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 ธันวาคม 2562)
8.40 8.60 8.20 8.25 889,300 7,355,635
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 มกราคม 2563 8.05 8.05 8.05 8.05 5,500 44,275
23 มกราคม 2563 - - - - 0 0
22 มกราคม 2563 8.10 8.10 8.10 8.10 2,500 20,250
21 มกราคม 2563 - - - - 0 0
20 มกราคม 2563 8.10 8.10 8.05 8.05 15,000 121,250
17 มกราคม 2563 - - - - 0 0
16 มกราคม 2563 8.10 8.10 8.10 8.10 8,000 64,800
15 มกราคม 2563 8.10 8.10 8.10 8.10 9,000 72,900
14 มกราคม 2563 8.20 8.20 8.20 8.20 1,000 8,200
13 มกราคม 2563 8.10 8.20 8.10 8.10 26,800 217,310
10 มกราคม 2563 8.10 8.20 8.10 8.15 40,500 330,550
09 มกราคม 2563 8.10 8.30 8.10 8.30 37,100 306,330
08 มกราคม 2563 - - - - 0 0
07 มกราคม 2563 - - - - 0 0
06 มกราคม 2563 8.25 8.25 8.00 8.00 108,000 868,825
03 มกราคม 2563 8.35 8.35 8.35 8.35 100 835
02 มกราคม 2563 - - - - 0 0
30 ธันวาคม 2562 8.35 8.40 8.35 8.35 2,100 17,560
27 ธันวาคม 2562 8.25 8.25 8.20 8.25 12,200 100,600
26 ธันวาคม 2562 8.30 8.30 8.30 8.30 1,600 13,280
25 ธันวาคม 2562 8.25 8.25 8.25 8.25 283,000 2,334,750
24 ธันวาคม 2562 8.25 8.30 8.25 8.30 283,100 2,335,580
23 ธันวาคม 2562 - - - - 0 0
20 ธันวาคม 2562 - - - - 0 0
19 ธันวาคม 2562 8.30 8.60 8.25 8.25 37,800 317,130
18 ธันวาคม 2562 8.20 8.25 8.20 8.20 70,100 574,825
17 ธันวาคม 2562 8.30 8.30 8.20 8.25 27,100 223,570
16 ธันวาคม 2562 8.20 8.30 8.20 8.30 11,000 90,300
13 ธันวาคม 2562 8.25 8.30 8.25 8.25 12,600 103,975
12 ธันวาคม 2562 8.30 8.30 8.30 8.30 30,000 249,000
11 ธันวาคม 2562 8.45 8.45 8.45 8.45 2,300 19,435
09 ธันวาคม 2562 8.35 8.45 8.30 8.45 30,500 256,175
06 ธันวาคม 2562 8.45 8.45 8.45 8.45 100 845
04 ธันวาคม 2562 8.40 8.40 8.40 8.40 200 1,680
03 ธันวาคม 2562 8.30 8.40 8.30 8.40 35,100 291,370
02 ธันวาคม 2562 8.30 8.40 8.30 8.40 11,200 93,060
29 พฤศจิกายน 2562 8.40 8.45 8.40 8.40 45,000 378,050
28 พฤศจิกายน 2562 8.45 8.45 8.45 8.45 2,000 16,900
27 พฤศจิกายน 2562 8.45 8.45 8.45 8.45 2,200 18,590
26 พฤศจิกายน 2562 8.40 8.40 8.40 8.40 6,000 50,400
25 พฤศจิกายน 2562 8.45 8.45 8.45 8.45 500 4,225
22 พฤศจิกายน 2562 8.45 8.45 8.40 8.45 12,800 107,680
21 พฤศจิกายน 2562 8.45 8.45 8.45 8.45 300 2,535
20 พฤศจิกายน 2562 - - - - 0 0
19 พฤศจิกายน 2562 8.45 8.45 8.45 8.45 8,300 70,135
18 พฤศจิกายน 2562 - - - - 0 0
15 พฤศจิกายน 2562 8.45 8.45 8.45 8.45 2,000 16,900
14 พฤศจิกายน 2562 - - - - 0 0
13 พฤศจิกายน 2562 8.50 8.50 8.40 8.40 55,000 463,600
12 พฤศจิกายน 2562 8.50 8.50 8.50 8.50 5,200 44,200
11 พฤศจิกายน 2562 8.50 8.50 8.50 8.50 20,500 174,250
08 พฤศจิกายน 2562 8.70 8.70 8.70 8.70 100 870
07 พฤศจิกายน 2562 8.70 8.70 8.70 8.70 900 7,830
06 พฤศจิกายน 2562 - - - - 0 0
05 พฤศจิกายน 2562 - - - - 0 0
04 พฤศจิกายน 2562 8.60 8.60 8.60 8.60 200 1,720
01 พฤศจิกายน 2562 - - - - 0 0
31 ตุลาคม 2562 8.65 8.65 8.60 8.60 3,000 25,900
30 ตุลาคม 2562 - - - - 0 0
29 ตุลาคม 2562 - - - - 0 0