ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 04 กรกฎาคม 2565 ถึง 29 กันยายน 2565

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 กันยายน 2565 ถึง 15 กันยายน 2565)
5.01 5.45 4.98 5.15 56,359 282,064
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(04 สิงหาคม 2565 ถึง 01 กันยายน 2565)
5.15 5.40 4.94 4.96 475,101 2,358,324
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 กันยายน 2565 5.00 5.00 5.00 5.00 1,200 6,000
28 กันยายน 2565 5.00 5.25 5.00 5.25 29,600 148,065
27 กันยายน 2565 5.15 5.15 5.15 5.15 200 1,030
26 กันยายน 2565 5.15 5.15 5.15 5.15 100 515
23 กันยายน 2565 5.10 5.10 5.10 5.10 100 510
22 กันยายน 2565 5.00 5.15 5.00 5.15 400 2,030
21 กันยายน 2565 5.15 5.15 5.15 5.15 300 1,545
20 กันยายน 2565 5.10 5.10 5.00 5.10 10,208 51,020
19 กันยายน 2565 5.20 5.20 5.05 5.05 5,000 25,700
16 กันยายน 2565 5.15 5.15 5.00 5.00 600 3,025
15 กันยายน 2565 - - - - 0 0
14 กันยายน 2565 5.15 5.15 5.15 5.15 400 2,060
13 กันยายน 2565 5.00 5.15 5.00 5.10 1,300 6,540
12 กันยายน 2565 5.15 5.15 5.15 5.15 200 1,030
09 กันยายน 2565 5.15 5.20 5.15 5.20 200 1,035
08 กันยายน 2565 5.00 5.45 5.00 5.45 15,700 78,545
07 กันยายน 2565 5.00 5.00 4.98 5.00 21,400 106,974
06 กันยายน 2565 5.00 5.00 5.00 5.00 7,500 37,500
05 กันยายน 2565 5.05 5.05 5.00 5.00 3,000 15,050
02 กันยายน 2565 5.01 5.01 5.01 5.01 6,659 33,330
01 กันยายน 2565 4.96 5.01 4.96 4.96 59,324 294,010
31 สิงหาคม 2565 4.96 5.01 4.96 5.01 3,733 18,505
30 สิงหาคม 2565 - - - - 0 0
29 สิงหาคม 2565 5.01 5.05 4.96 5.01 7,769 38,565
26 สิงหาคม 2565 4.96 5.01 4.96 5.01 2,223 11,010
25 สิงหาคม 2565 5.35 5.40 5.35 5.40 303 1,630
24 สิงหาคม 2565 - - - - 0 0
23 สิงหาคม 2565 4.96 4.96 4.96 4.96 27,644 137,000
22 สิงหาคม 2565 - - - - 0 0
19 สิงหาคม 2565 4.96 5.01 4.96 4.96 7,668 38,305
18 สิงหาคม 2565 4.96 4.96 4.96 4.96 3,733 18,500
17 สิงหาคม 2565 4.96 5.01 4.96 5.01 14,125 70,050
16 สิงหาคม 2565 4.96 4.96 4.96 4.96 41,870 207,500
15 สิงหาคม 2565 5.05 5.05 4.94 4.96 11,804 58,506
11 สิงหาคม 2565 5.05 5.05 5.01 5.05 3,027 15,215
10 สิงหาคม 2565 5.01 5.01 5.01 5.01 5,852 29,290
09 สิงหาคม 2565 5.01 5.01 4.96 5.01 45,905 227,770
08 สิงหาคม 2565 5.01 5.05 4.94 4.96 178,174 883,398
05 สิงหาคม 2565 5.05 5.05 4.96 5.01 50,748 251,835
04 สิงหาคม 2565 5.15 5.20 5.10 5.20 11,199 57,235
03 สิงหาคม 2565 5.15 5.20 5.15 5.20 5,145 26,525
02 สิงหาคม 2565 5.20 5.20 5.15 5.15 30,671 158,580
01 สิงหาคม 2565 5.35 5.35 5.15 5.15 5,260 27,165
27 กรกฎาคม 2565 5.25 5.25 5.25 5.25 216 1,060
26 กรกฎาคม 2565 5.40 5.40 5.40 5.40 101 545
25 กรกฎาคม 2565 5.35 5.40 5.25 5.40 107,248 563,595
22 กรกฎาคม 2565 - - - - 0 0
21 กรกฎาคม 2565 5.30 5.40 5.25 5.40 2,825 14,880
20 กรกฎาคม 2565 5.35 5.40 5.25 5.40 11,703 61,605
19 กรกฎาคม 2565 5.45 5.50 5.35 5.50 7,870 42,705
18 กรกฎาคม 2565 5.50 5.55 5.50 5.55 504 2,785
15 กรกฎาคม 2565 5.35 5.65 5.25 5.60 33,193 178,245
14 กรกฎาคม 2565 - - - - 0 0
12 กรกฎาคม 2565 5.30 5.50 5.30 5.50 4,137 22,005
11 กรกฎาคม 2565 5.35 5.55 5.35 5.55 5,549 30,220
08 กรกฎาคม 2565 5.80 5.80 5.30 5.30 71,128 386,035
07 กรกฎาคม 2565 5.70 5.85 5.55 5.85 2,724 15,265
06 กรกฎาคม 2565 - - - - 0 0
05 กรกฎาคม 2565 5.70 5.85 5.70 5.85 4,237 24,300
04 กรกฎาคม 2565 - - - - 0 0