ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กันยายน 2563 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563)
6.75 6.90 6.75 6.75 16,600 112,380
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563)
6.75 6.90 6.75 6.75 148,000 1,007,700
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 พฤศจิกายน 2563 7.15 7.15 7.15 7.15 500 3,575
26 พฤศจิกายน 2563 7.40 7.40 7.05 7.15 5,600 39,585
25 พฤศจิกายน 2563 7.00 7.30 7.00 7.30 41,200 295,960
24 พฤศจิกายน 2563 6.85 8.90 6.85 8.90 41,100 302,290
23 พฤศจิกายน 2563 6.85 6.85 6.85 6.85 20,600 141,110
20 พฤศจิกายน 2563 6.85 6.85 6.85 6.85 2,500 17,125
19 พฤศจิกายน 2563 6.85 6.85 6.85 6.85 43,200 295,920
18 พฤศจิกายน 2563 - - - - 0 0
17 พฤศจิกายน 2563 - - - - 0 0
16 พฤศจิกายน 2563 6.85 6.85 6.85 6.85 200 1,370
13 พฤศจิกายน 2563 - - - - 0 0
12 พฤศจิกายน 2563 6.75 6.75 6.75 6.75 13,000 87,750
11 พฤศจิกายน 2563 6.80 6.80 6.80 6.80 100 680
10 พฤศจิกายน 2563 - - - - 0 0
09 พฤศจิกายน 2563 - - - - 0 0
06 พฤศจิกายน 2563 6.90 6.90 6.80 6.80 3,500 23,950
05 พฤศจิกายน 2563 - - - - 0 0
04 พฤศจิกายน 2563 - - - - 0 0
03 พฤศจิกายน 2563 - - - - 0 0
02 พฤศจิกายน 2563 - - - - 0 0
30 ตุลาคม 2563 - - - - 0 0
29 ตุลาคม 2563 6.75 6.75 6.75 6.75 10,000 67,500
28 ตุลาคม 2563 - - - - 0 0
27 ตุลาคม 2563 - - - - 0 0
26 ตุลาคม 2563 - - - - 0 0
22 ตุลาคม 2563 - - - - 0 0
21 ตุลาคม 2563 - - - - 0 0
20 ตุลาคม 2563 - - - - 0 0
19 ตุลาคม 2563 6.75 6.75 6.75 6.75 12,000 81,000
16 ตุลาคม 2563 6.80 6.85 6.80 6.85 45,000 306,500
15 ตุลาคม 2563 6.80 6.80 6.80 6.80 10,000 68,000
14 ตุลาคม 2563 - - - - 0 0
12 ตุลาคม 2563 6.80 6.80 6.80 6.80 700 4,760
09 ตุลาคม 2563 6.80 6.85 6.80 6.85 22,300 151,890
08 ตุลาคม 2563 6.85 6.90 6.85 6.90 28,500 195,750
07 ตุลาคม 2563 6.80 6.80 6.80 6.80 3,000 20,400
06 ตุลาคม 2563 6.80 6.80 6.80 6.80 4,000 27,200
05 ตุลาคม 2563 - - - - 0 0
02 ตุลาคม 2563 6.90 6.90 6.80 6.80 5,500 37,450
01 ตุลาคม 2563 6.75 6.75 6.75 6.75 7,000 47,250
30 กันยายน 2563 6.75 6.75 6.75 6.75 10,000 67,500
29 กันยายน 2563 - - - - 0 0
28 กันยายน 2563 6.75 6.80 6.75 6.80 10,100 68,675
25 กันยายน 2563 6.75 6.75 6.75 6.75 9,500 64,125
24 กันยายน 2563 6.70 6.70 6.70 6.70 8,700 58,290
23 กันยายน 2563 6.80 6.80 6.80 6.80 21,000 142,800
22 กันยายน 2563 - - - - 0 0
21 กันยายน 2563 6.70 6.70 6.70 6.70 40,000 268,000
18 กันยายน 2563 6.70 6.75 6.70 6.75 60,200 406,340
17 กันยายน 2563 - - - - 0 0
16 กันยายน 2563 6.75 6.75 6.75 6.75 19,500 131,625
15 กันยายน 2563 6.70 6.70 6.70 6.70 10,000 67,000
14 กันยายน 2563 6.70 6.70 6.70 6.70 20,000 134,000
11 กันยายน 2563 6.70 6.70 6.70 6.70 10,400 69,680
10 กันยายน 2563 6.70 6.70 6.70 6.70 20,000 134,000
09 กันยายน 2563 6.70 6.70 6.70 6.70 35,000 234,500
08 กันยายน 2563 6.70 6.70 6.70 6.70 30,000 201,000
03 กันยายน 2563 6.70 6.70 6.70 6.70 30,000 201,000
02 กันยายน 2563 - - - - 0 0
01 กันยายน 2563 6.70 6.70 6.70 6.70 10,000 67,000