ห้องข่าว

22 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 19 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน KPNPF

อ่านต่อ
12 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
30 มกราคม 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ
28 ธันวาคม 2560

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

อ่านต่อ
18 ธันวาคม 2560

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน KPNPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
28 พฤศจิกายน 2560

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ
21 พฤศจิกายน 2560

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 18 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน KPNPF

อ่านต่อ
30 ตุลาคม 2560

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

อ่านต่อ
29 กันยายน 2560

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ
11 กันยายน 2560

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน KPNPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
29 สิงหาคม 2560

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2560

อ่านต่อ
22 สิงหาคม 2560

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 17 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน KPNPF

อ่านต่อ
10 สิงหาคม 2560

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
27 กรกฎาคม 2560

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ
30 มิถุนายน 2560

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ