ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 61 - 30 กันยายน 61
0.0900
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม